loader image

Mam kredyt we frankach

Dlaczego właśnie teraz warto złożyć pozew?

To najlepszy moment, by zająć się sprawą kredytów zaciągniętych we frankach szwajcarskich (CHF), ponieważ po stronie kredytobiorców stanął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) oraz Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Stało się to impulsem do tak potrzebnej zmiany dotychczasowej linii orzeczniczej sądów powszechnych.

Zrób pierwszy krok na drodze
do odzyskania swoich pieniędzy

Zadzwoń do nas +48 515 826 866 lub napisz biuro@anzensa.pl

Po rozmowie z doradcą prześlij niezbędne dokumenty

Doświadczeni prawnicy profesjonalnie, bezpłatnie przeanalizują
wszystkie informacje i materiały

Po wstępnej pozytywnej weryfikacji sprawy, podczas indywidualnego spotkania (lub telekonferencji) zaprezentujemy Ci wnioski z analizy i zaproponujemy kolejne kroki

Zawrzemy umowę dotyczącą dalszej współpracy

Rozpoczynamy działania prawne – Twoja sprawa jest w najlepszych rękach!

Czym jest kredyt frankowy?

Kredyty frankowe to klasyczne kredyty walutowe udzielane przez bank i spłacane przez klienta we frankach szwajcarskich (CHF).

W świetle tej definicji, będące przedmiotem sporu kredyty udzielane „frankowiczom” nie są kredytami walutowymi – są to kredyty waloryzowane, wśród których rozróżniamy:

N

kredyt indeksowany

N

kredyt denominowany

Kredyt indeksowany

Kredyt indeksowany jest udzielany w złotych, a następnie waloryzowany (indeksowany) w walucie obcej – w tym przypadku we frankach szwajcarskich. W dniu uruchomienia finansowania kwota kapitału kredytu (lub jego transza) jest przeliczana na walutę obcą według obowiązującego w tym dniu kursu. Tym samym, wysokość kredytu w złotówkach jest znana z góry, jednak saldo zadłużenia w walucie obcej oraz wysokość poszczególnych rat zależą od kursu walutowego.

Indeksacja polega zatem na uzależnieniu wartości zobowiązania oraz raty kredytowej od mierników wartości ustalanych jednostronnie przez bank i obliczana jest według bieżącego kursu walutowego. W tym przypadku nie można więc z góry poznać wysokości rat, tak jak jest to możliwe przy kredytach złotówkowych.

Kredyt denominowany

Kredyt denominowany jest udzielany i wypłacany w złotych, obliczonych według kursu obowiązującego w dniu wypłaty. W odróżnieniu od kredytu indeksowanego wnioskowana kwota zobowiązania oraz ta widniejąca w umowie wyrażona jest w walucie obcej.

Ryzyko kursowe

W obu przypadkach kredytobiorcy ponoszą ryzyko kursowe. W przypadku kredytów indeksowanych ryzyko dotyczy wysokości zobowiązania, które może okazać się znacznie wyższe niż pierwotnie zakładano, biorąc pod uwagę wzrost kursu walutowego. Z kolei przy kredycie denominowanym ryzyko występuje już na etapie udzielenia kredytu, ponieważ niekorzystna zmiana kursu może skutkować tym, że kredytobiorca otrzyma niższą kwotę finansowania niż ta, o którą wnioskował.

Dlaczego ANZEN?

ANZEN dba o Twoje bezpieczeństwo finansowe. Specjalizujemy się w dochodzeniu roszczeń związanych z odzyskaniem nadpłaconych rat, zmniejszeniem salda zadłużenia oraz możliwością unieważnienia umowy kredytowej na skutek stosowania przez banki niedozwolonych klauzul umownych naruszających interesy konsumentów.

Zespół doświadczonych i działających z pasją prawników, radców prawnych i adwokatów zapewni Ci pełne wsparcie w sporach z podmiotami rynku finansowego, w szczególności z zakładami ubezpieczeń oraz bankami. Nasze doświadczenia, zdobywane również w pracy w instytucjach finansowych, oraz doskonała znajomość mechanizmów ich działania, a także biegłość w stosowaniu technik negocjacyjnych dają pewność, że Twoja sprawa jest w najlepszych rękach.

Sprawy kredytów frankowych mają skomplikowany charakter. Nie wystarczy powołać się na dostępne orzecznictwo – każda sprawa wymaga odrębnej analizy oraz oceny najkorzystniejszego pod względem finansowym postępowania.

Kontakt

Jesteśmy do Waszej dyspozycji

Podaj numer -

Oddzwonimy

+48 515 826 866

INFOLINIA: pon.-pt. 8:00-18:00, sob. 8:00-16:00

Mam kredyt we frankach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych przez ANZEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni do celów korespondencyjnych i udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania.

oraz