loader image

Śmierć pacjenta w wyniku błędu medycznego

Po śmierci pacjenta, która nastąpiła w wyniku błędu medycznego, jego najbliższym przysługują roszczenia o: odszkodowanie, zadośćuczynienie, pokrycie kosztów pogrzebu i postawienia nagrobka, a także – w uzasadnionych przypadkach – o rentę alimentacyjną.

Roszczenia te kształtują się podobnie jak w przypadku wypadków komunikacyjnych ze skutkiem śmiertelnym. Więcej informacji na ten temat →

Ugoda czy sąd?

Postępowanie przed sądem oznacza zwykle bardzo długi proces. Zaczynamy więc od negocjacji, przy czym te nie są ograniczone jedynie do rozmów z ubezpieczycielem czy też z podmiotem medycznym. Dbając o Twoje bezpieczeństwo, wysokość Twojego roszczenia negocjujemy zarówno z podmiotem leczniczym, personelem medycznym, jak i ubezpieczycielem, włączając w ten proces pozostałe instytucje, mogące mieć wpływ na końcowy wynik. Wszystko po to, by uzyskać jak najwyższe, satysfakcjonujące dla Ciebie odszkodowanie w możliwie krótkim czasie i tym samym uniknąć długotrwałego procesu sądowego.

Jeśli rozmowy nie kończą się porozumieniem, nie wahamy się przed wykorzystaniem ścieżki sądowej. Przed przygotowaniem pozwu sporządzamy  opinię prawo-medyczną i wyposażeni w rzeczowe, trafne i skuteczne argumenty stajemy po Twojej stronie przed sądem.

Postępowanie karne czy cywilne?

Sprawy wynikłe z błędów medycznych należy zakwalifikować do kategorii spraw pozostających na pograniczu prawa cywilnego i karnego. Nie można też zapominać o odpowiedzialności zawodowej samego lekarza. Powyższe skutkuje różnymi ocenami, a także różnymi skutkami prawnymi, w zależności od tego, w jakim postępowaniu i przed jakim organem sprawa jest rozpoznawana.

Podkreślić zatem należy, że:

N

postępowanie karne w sprawach dotyczących błędów medycznych może trwać znacznie dłużej niż samo postępowanie cywilne

N

sąd karny i sąd cywilny mimo, że badają to samo zdarzenie, dokonują oceny w oparciu o odmienne regulacje prawne i inne zasady odpowiedzialności

N

ocena dowodów w sprawach karnych oraz cywilnych oparta jest na odmiennych założeniach; zasadą procesu karnego jest domniemanie niewinności.

Postępowanie karne niekoniecznie musi Ci pomóc w sprawie cywilnej dotyczącej błędu medycznego. Jednocześnie ocena i wybór prawidłowej strategii procesowej wymagają odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, którą posiada zespół prawników ANZEN. Wybór właściwej ścieżki postępowania, to już połowa sukcesu.

Dlaczego ANZEN?

ANZEN dba o Twoje bezpieczeństwo finansowe. Sprawy z zakresu błędów medycznych, które skutkują śmiercią pacjenta są szczególnie delikatne i złożone. Tragizm sytuacji pogłębia fakt, że nasz bliski odszedł w wyniku błędu popełnionego przez osoby, którym zawierzył swoje życie i zdrowie. Podchodzimy do tych spraw ze szczególną wrażliwością, ale przede wszystkim profesjonalnie wykorzystując szczególną wiedzę z zakresu prawa, funkcjonowania podmiotów medycznych oraz pracy lekarzy i personelu medycznego.

Zespół prawników ANZEN dysponuje nie tylko odpowiednią wiedzą i doświadczeniem – to również twardzi negocjatorzy, którzy nie zejdą z obranego celu, którym jest uzyskanie dla Ciebie najwyższego odszkodowania.

Dbamy o gruntowną analizę konkretnej sytuacji i sporządzamy profesjonalną, rzetelną opinię prawno-medyczną. Wybieramy dostosowany do przypadku tok postępowania i znajdujemy najskuteczniejsze rozwiązanie zmierzające do wykazania związku między błędem medycznym i śmiercią pacjenta.

Jednocześnie, w tej trudnej również emocjonalnie sytuacji dbamy o komfort psychiczny rodziny i wsparcie mentalne. Sprawy naszych Klientów są naszymi sprawami.

Miałeś inną szkodę?

Sprawdź czy należy Ci się wyższe odszkodowanie!

Zostałem ranny w wypadku

Byłeś uczestnikiem wypadku komunikacyjnego? Ucierpiałeś w wyniku wypadku przy pracy? A może zdarzył Ci się inny wypadek, w wyniku którego doznałeś uszczerbku na zdrowiu? Masz prawo dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdę. Pomożemy Ci je uzyskać.

Dowiedz się więcej

Mój bliski ucierpiał w wypadku

Twój bliski stracił życie, jest w stanie wegetatywnym lub doznał poważnych, trwałych obrażeń na skutek wypadku komunikacyjnego lub wypadku przy pracy? Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie za krzywdę.

Dowiedz się więcej

Błąd medyczny

Błędna diagnoza, odmowa świadczenia medycznego, niewłaściwe opieka medyczna, podanie niewłaściwego leku… Jeśli Ty lub Twój bliski doznaliście uszczerbku na zdrowiu w wyniku takiego lub innego błędu medycznego, pomożemy Ci uzyskać odpowiednie odszkodowanie.

Dowiedz się więcej

Mam szkodę rzeczową

Miałeś wypadek lub kolizję z winy innego kierowcy i Twój samochód uległ uszkodzeniu? Sąsiad zalał Twoje mieszkanie? Twój dom ucierpiał podczas wichury? Pomożemy Ci uzyskać odpowiadające szkodzie odszkodowanie.

Dowiedz się więcej

Kontakt

Jesteśmy do Waszej dyspozycji

Podaj numer -

Oddzwonimy

+48 515 826 866

INFOLINIA: pon.-pt. 8:00-18:00, sob. 8:00-16:00

Śmierć pacjenta w wyniku błędu medycznego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych przez ANZEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni do celów korespondencyjnych i udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania.

oraz