loader image

Uszczerbek na zdrowiu

Błędy medyczne zdarzają się czasami pomimo wiedzy i doświadczenia personelu medycznego. To jedna z najbardziej stresujących sytuacji w relacji pacjent – lekarz. W wyniku błędu popełnionego przez personel medyczny, spowodowanego różnymi czynnikami, może dojść do nieodwracalnych w skutkach powikłań, prowadzących do utraty zdrowia pacjenta, a nawet narażenia go na utratę życia.

Błąd medyczny a błąd lekarski

Błąd medyczny i błąd lekarski to dwa zbliżone terminy – jeden z błędów zawiera się w drugim. Warto pamiętać, że o ile każdy lekarz pracuje w ochronie zdrowia, o tyle nie każda osoba pracująca w ochronie zdrowia jest lekarzem.

Błąd lekarski (lege artis) to czynność lub zaniechanie niezgodne ze stanem aktualnej wiedzy w zakresie dostępnym dla lekarza, które może popełnić jedynie lekarz. Polega na naruszeniu przez medyka zasad należytej staranności, obowiązujących przy czynnościach lekarskich.

Błąd medyczny nie powstaje tylko z winy lekarza, ale także poszczególnych członków personelu medycznego lub całej placówki, która opiekuje się pacjentem. Każde działanie prowadzące do narażenia zdrowia lub życia pacjenta umożliwia wystąpienie z roszczeniem odszkodowawczym za błędy medyczne.

Rodzaje błędów medycznych:

N

błąd diagnostyczny

N

błąd terapeutyczny

N

błąd organizacyjny

N

błąd techniczny

Ugoda czy sąd?

Postępowanie przed sądem oznacza zwykle bardzo długi proces. Zaczynamy więc od negocjacji, przy czym nie są one ograniczone jedynie do rozmów z ubezpieczycielem czy też z podmiotem medycznym. Dbając o Twoje bezpieczeństwo, wysokość Twojego roszczenia negocjujemy zarówno z podmiotem leczniczym, personelem medycznym, jak i ubezpieczycielem, włączając w ten proces pozostałe instytucje, mogące mieć wpływ na końcowy wynik. Wszystko po to, by uzyskać jak najwyższe, satysfakcjonujące dla Ciebie odszkodowanie w możliwie krótkim czasie i tym samym uniknąć długotrwałego procesu sądowego.

Jeśli rozmowy nie kończą się porozumieniem, nie wahamy się przed wykorzystaniem ścieżki sądowej. Przed przygotowaniem pozwu sporządzamy opinię prawo-medyczną i wyposażeni w rzeczowe, trafne i skuteczne argumenty stajemy po Twojej stronie przed sądem.

Postępowanie karne czy cywilne?

Sprawy wynikłe z błędów medycznych należy zakwalifikować do kategorii spraw pozostających na pograniczu prawa cywilnego i karnego. Nie można też zapominać o odpowiedzialności zawodowej samego lekarza. Powyższe skutkuje różnymi ocenami, a także różnymi skutkami prawnymi, w zależności od tego, w jakim postępowaniu i przed jakim organem sprawa jest rozpoznawana.

Podkreślić zatem należy, że:

N

postępowanie karne w sprawach dotyczących błędów medycznych może trwać znacznie dłużej niż samo postępowanie cywilne

N

sąd karny i sąd cywilny mimo, że badają to samo zdarzenie, dokonują oceny w oparciu o odmienne regulacje prawne i inne zasady odpowiedzialności

N

ocena dowodów w sprawach karnych oraz cywilnych oparta jest na odmiennych założeniach; zasadą procesu karnego jest domniemanie niewinności.

Postępowanie karne niekoniecznie musi Ci pomóc w sprawie cywilnej dotyczącej błędu medycznego. Jednocześnie ocena i wybór prawidłowej strategii procesowej wymagają odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, którą posiada zespół prawników ANZEN. Wybór właściwej ścieżki postępowania, to już połowa sukcesu.

Dlaczego ANZEN?

ANZEN dba o Twoje bezpieczeństwo finansowe. Sprawy z zakresu błędów medycznych są szczególnie delikatne i złożone. Wymagają szczególnej wiedzy z zakresu prawa, funkcjonowania podmiotów medycznych oraz pracy lekarzy i personelu medycznego.

Zespół prawników ANZEN dysponuje nie tylko odpowiednią wiedzą i doświadczeniem – to również twardzi negocjatorzy, którzy nie zejdą z obranego celu, jakim jest uzyskanie dla Ciebie najwyższego odszkodowania.

Dbamy o gruntowną analizę konkretnej sytuacji pacjenta i sporządzamy profesjonalną, rzetelną opinię prawno-medyczną. Wybieramy dostosowany do przypadku tok postępowania i znajdujemy najskuteczniejsze rozwiązanie zmierzające do wykazania błędu medycznego.

Jednocześnie, w tej trudnej również emocjonalnie sytuacji dbamy o Twój komfort psychiczny i wsparcie mentalne. Sprawy naszych Klientów są naszymi sprawami.

Miałeś inną szkodę?

Sprawdź czy należy Ci się wyższe odszkodowanie!

Zostałem ranny w wypadku

Byłeś uczestnikiem wypadku komunikacyjnego? Ucierpiałeś w wyniku wypadku przy pracy? A może zdarzył Ci się inny wypadek, w wyniku którego doznałeś uszczerbku na zdrowiu? Masz prawo dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdę. Pomożemy Ci je uzyskać.

Dowiedz się więcej

Mój bliski ucierpiał w wypadku

Twój bliski stracił życie, jest w stanie wegetatywnym lub doznał poważnych, trwałych obrażeń na skutek wypadku komunikacyjnego lub wypadku przy pracy? Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie za krzywdę.

Dowiedz się więcej

Błąd medyczny

Błędna diagnoza, odmowa świadczenia medycznego, niewłaściwe opieka medyczna, podanie niewłaściwego leku… Jeśli Ty lub Twój bliski doznaliście uszczerbku na zdrowiu w wyniku takiego lub innego błędu medycznego, pomożemy Ci uzyskać odpowiednie odszkodowanie.

Dowiedz się więcej

Mam szkodę rzeczową

Miałeś wypadek lub kolizję z winy innego kierowcy i Twój samochód uległ uszkodzeniu? Sąsiad zalał Twoje mieszkanie? Twój dom ucierpiał podczas wichury? Pomożemy Ci uzyskać odpowiadające szkodzie odszkodowanie.

Dowiedz się więcej

Kontakt

Jesteśmy do Waszej dyspozycji

Podaj numer -

Oddzwonimy

+48 515 826 866

INFOLINIA: pon.-pt. 8:00-18:00, sob. 8:00-16:00

Uszczerbek na zdrowiu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych przez ANZEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni do celów korespondencyjnych i udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania.

oraz