loader image

Współpraca

Z pasji dla bezpieczeństwa

Jesteśmy młodą firmą, która w swoich działaniach kieruje się przede wszystkim dobrem Klientów. Pełnienie tej misji stanowi zarówno nasz obowiązek, jak i pasję. Nadrzędną wartością, zgodnie z japońskim znaczeniem słowa Anzen, jest dla nas bezpieczeństwo tych, na rzecz których działamy.

Nasze wartości są dla nas kompasem dla działań podejmowanych w firmie, w tym kształtowania relacji z pracownikami oraz współpracownikami.

Zapraszamy do współpracy!

ANZEN jest miejscem pracy dla Ciebie!

APLIKUJ →

Wartości ANZEN

bezpieczeństwo

dbamy o bezpieczeństwo
finansowe i poczucie
komfortu Klienta

wiedza i praktyka

wykorzystujemy je
i stale wzbogacamy, by działać jeszcze skuteczniej

transparentność

stosujemy jasne zasady
i utrzymujemy stały
kontakt z Klientem

pasja

pracujemy z pełnym
zaangażowaniem, bo każda
sprawa jest ważna

Stań z nami na straży pokoju i bezpieczeństwa

Anzen stale poszukuje osób gotowych przyłączyć się do misji niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Na drodze tej czekają ich nie tylko korzyści finansowe, ale także możliwość rozwoju – budowania kompetencji osobistych i współpracy z zespołem doświadczonych specjalistów.

Jeśli chcesz rozpocząć karierę przedstawiciela ds. odszkodowań, masz doświadczenie w pracy z klientami, w sprzedaży bezpośredniej lub doradztwie i zamierzasz podjąć nową działalność lub rozszerzyć zakres świadczonych usług – Anzen jest miejscem dla Ciebie!

Obecnie poszukujemy

Przedstawiciel ds. odszkodowań

Co Ci oferujemy?

N

bazę potencjalnych Klientów

N

profesjonalne szkolenia wdrożeniowe, które przygotują Cię do pracy i poszerzą Twoją wiedzę (w tym e-szkolenia, które rozwiną Twoje umiejętności bez konieczności wychodzenia z domu)

N

wsparcie doświadczonych prawników podczas spotkań z Klientami

N

stałą opiekę merytoryczną prawników zespołu ANZEN

N

narzędzia niezbędne do wykonywania pracy (tablet, skaner, kartę telefoniczną)

N

dochód oparty o podstawową cześć stałą (od określonego progu) i atrakcyjny system prowizyjny i premiowy, co daje wysokie (bez górnej granicy) wynagrodzenie uzależnione od wyników

N

najlepszy pakiet korzyści w tej branży, a w nim m.in.: kartę paliwową, ryczałt za zużycie samochodu itp.

N

jasną i indywidualnie ustaloną ścieżkę kariery

N

stałą współpracę w oparciu o umowę zlecenie lub działalność gospodarczą

Postawa Anzen jako partnera i współpracownika znajduje odzwierciedlenie w naszym sposobie działania na rzecz Klientów:

N

szybko i rzetelnie prowadzimy sprawy – aby uzyskać jak najwyższe odszkodowanie podejmujemy najlepsze decyzje: ugoda lub sąd bez zbędnej zwłoki

N

nasi prawnicy mają uprawnienia mediatora, co ma duży wpływ na sprawne negocjowanie najwyższych kwot odszkodowań

N

udzielamy bezpłatnych porad poszkodowanym i ich bliskim

N

bezpłatnie analizujemy sprawę

N

zapewniamy pełną transparentność działań

Czego od Ciebie oczekujemy?

N

zdolności budowania i utrzymywania relacji z Klientami

N

empatii i chęci pomocy drugiemu człowiekowi, determinacji w chęci pomocy

N

zaangażowania i umiejętności efektywnego zarządzania czasem

N

prawa jazdy kategorii B

N

realizacji celów sprzedażowych

N

mile widziane doświadczenie w pracy w sprzedaży bezpośredniej lub doradztwie

N

dodatkowym atutem będzie znajomość branży odszkodowawczej i ubezpieczeniowej

Aplikuj!

Jesteś zainteresowany współpracą z ANZEN?

Prześlij CV oraz list motywacyjny na adres: biuro@anzensa.pl. W temacie maila wpisz hasło: Współpraca.

Dokumenty powinny zawierać informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), czyli:

N

imię/imiona i nazwisko

N

datę urodzenia

N

dane kontaktowe

N

wykształcenie

N

kwalifikacje zawodowe

N

przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następujących oświadczeń i zgód:

    1. Oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, znajdującej się na www.anzen.pl, która stanowi integralną treść ogłoszenia o pracę/zaproszenia do współpracy (Przeczytaj kaluzulę informacyjną).
    2.  

    3. Jeżeli w treści dokumentów rekrutacyjnych znajduje się zdjęcie, prosimy o dopisanie zgodę o następującej treści: Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 8880 z późn. zm.) zezwalam na nieodpłatne przechowywanie mojego wizerunku w postaci zdjęcia zamieszczonego w CV/liście motywacyjnym.
    4.  

    5. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez ANZEN S.A. prosimy o umieszczenie następującej zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez ANZEN S.A. przez okres 1 roku od zakończenia aktualnej rekrutacji (do dnia 18-12-2020 r.).”

UWAGA! W przypadku braku umieszczenia ww. zgód i oświadczeń, przesłane dokumenty zostaną usunięte.

W przypadku podania w dokumentach rekrutacyjnych danych szczególnej kategorii (dotyczących pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych, danych genetycznych, biometrycznych, dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej), prosimy o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie poprzez umieszczenie następującej zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnej kategorii zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez administratora danych tj. Anzen  S.A. z siedzibą w Gdyni (81-391), ul. Świętojańska 47/4, KRS 0000757676, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Kontakt

Jesteśmy do Waszej dyspozycji

Podaj numer -

Oddzwonimy

+48 515 826 866

INFOLINIA: pon.-pt. 8:00-18:00, sob. 8:00-16:00

Współpraca

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych przez ANZEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni do celów korespondencyjnych i udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania.

oraz