loader image

Wypadek śmiertelny

Nagła śmierć osoby bliskiej w wypadku jest dla rodziny traumatycznym przeżyciem. Często też oznacza pogorszenie sytuacji materialnej. Mimo ogromnego ciężaru emocjonalnego związanego z tragedią, warto pomyśleć i zawalczyć o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności cywilnej sprawcy śmiertelnego wypadku. Uzyskane pieniądze pomogą zabezpieczyć byt członków rodziny.

Pomożemy ustalić, czy przysługuje Ci odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby, czy masz prawo do zadośćuczynienia, zwrotu kosztów pogrzebu i wystawienia nagrobka, a także czy możesz ubiegać się o rentę

Odszkodowanie za wypadek śmiertelny – komu przysługuje?

Odszkodowanie za wypadek śmiertelny przysługuje przede wszystkim najbliższym członkom rodziny zmarłego. Wśród osób uprawnionych do uzyskania odszkodowania są:

N
dzieci (nie tylko biologiczne czy adoptowane, ale również pozostające pod opieką zmarłego)
N
rodzice (również ojczym i macocha)
N
rodzeństwo (biologiczne, przyrodnie, adopcyjne)
N
wnuki
N
dziadkowie
N
konkubent, konkubina.

 Jak z nami uzyskasz odszkodowanie?

1

Zadzwoń do nas
+48 515 826 866
lub napisz
biuro@anzensa.pl

2

Bezpłatnie przeanalizujemy sprawę wyceniając wysokość należnego Ci odszkodowania

3

Czas na kompletowania potrzebnych dokumentów

4

Zgłoszenie przez nas roszczeń do zakładu ubezpieczeń

5

Decyzja zakładu ubezpieczeń

6

Uzyskasz satysfakcjonujące odszkodowanie
albo
nadamy sprawie bieg sądowy

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej mogą otrzymać tylko te osoby, które łączyła silna więź emocjonalna ze zmarłym, a jego śmierć spowodowała ból i cierpienie. Jest to istotne szczególnie przy dochodzeniu odszkodowania przez osoby niespokrewnione ze zmarłym. Ubezpieczyciel wymaga udowodnienia tej silnej więzi. Dodatkową problematyczną kwestią jest odpowiednia wycena doznanego cierpienia.

Prawnicy ANZEN pomogą nie tylko udokumentować siłę więzi, łączących Cię z osobą zmarłą, ale również to, jak ta śmierć wpłynęła na Twoją sytuację życiową i materialną.

Odszkodowanie dla osób bliskich – kiedy przysługuje?

Odszkodowanie przysługuje bliskim w sytuacji, gdy:

N
poszkodowany zmarł bezpośrednio na skutek wypadku lub przed przewiezieniem do szpitala lub w szpitalu
N
poszkodowany zmarł po pewnym czasie od wypadku i udowodniono, iż jego śmierć nastąpiła w jego wyniku
N
zmarły w czasie, gdy doszło do wypadku uczestniczył w ruchu drogowym w charakterze pieszego, rowerzysty, motorowerzysty, kierowcy lub pasażera samochodu
N
zmarły przyczynił się do spowodowania wypadku jedynie w niewielkim stopniu.
Wypadek komunikacyjny a postępowanie karne

W sytuacji, gdy w wypadku komunikacyjnym są ofiary śmiertelne, sprawa z urzędu prowadzona jest przez organy ścigania.

Na miejscu wypadku policja dokonuje odpowiednich czynności zabezpieczających, mających na celu ustalenie okoliczności, w których doszło do wypadku, oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za jego spowodowanie. W kolejnych etapach do postępowania włączana jest także prokuratura, a w przypadku skierowania aktu oskarżenia, również sąd, który ustala winę oskarżonego.

Im szybciej zgłosisz się do nas, by uzyskać wsparcie doświadczonego adwokata lub radcy prawnego, tym mniejsze ryzyko, że na skutek zebrania niepełnych dowodów przez policję lub prokuraturę nieprawidłowo ustalone zostanie przyczynienie się do wypadku osoby poszkodowanej. Prawidłowo przeprowadzone postępowanie karne stanowi istotne wsparcie w uzyskaniu odszkodowania w toku postępowania cywilnego. Dokonamy również analizy dokumentacji karnej w przypadku umorzenia postępowania.

Świadczeń odszkodowawczych można dochodzić już w trakcie postępowania przygotowawczego (śledztwa lub dochodzenia) – nie trzeba czekać na jego zakończenie

Zadośćuczynienie, odszkodowanie, renta po śmierci osoby bliskiej – roszczenia za śmierć osoby bliskiej
N
Zadośćuczynienie – ma na celu zrekompensowanie krzywdy psychicznej, bólu i osamotnienia  których doznali bliscy po śmierci członka rodziny. Podstawą jest art. 446 § 4 kodeksu cywilnego, dotyczący zadośćuczynienia należnego osobom bliskim zmarłego w następstwie czynu niedozwolonego. Zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby można dochodzić nawet do 20 lat od daty śmierci.
N
Odszkodowanie – zgodnie z art. 446 § 3 kodeksu cywilnego, przysługuje najbliższym członkom rodziny zmarłego, jeżeli wskutek śmierci osoby bliskiej nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. Może się ono przejawiać w utracie wsparcia w różnych dziedzinach życia, a szczególnie w utracie takiej pomocy w przyszłości. Pogorszenie się sytuacji życiowej może polegać także na utracie zdrowia (rozstrój psychiczny), wywołanej tragicznymi okolicznościami śmierci osoby bliskiej.
N
Renta – na podstawie 446 § 2 przyznawana jest osobom bliskim zmarłemu, względem których ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny.

Dlaczego ANZEN?

ANZEN dba o Twoje bezpieczeństwo finansowe. Nasi prawnicy mają wiedzę i doświadczenie niezbędne, by przeprowadzić Cię w tym trudnym czasie przez skomplikowane postępowanie. W sytuacji, w której w grę wchodzą silne emocje, ciężko jest myśleć o szczegółowym udowadnianiu i  udokumentowaniu więzi ze zmarłym. Profesjonalny pełnomocnik weźmie to zadanie na siebie i  prawidłowo zgromadzi niezbędną dokumentację. Dzięki współpracy z nami zyskujesz możliwość uzyskania najwyższego należnego odszkodowania. Stanowczo i skutecznie działamy także w sytuacji, w której ubezpieczyciel bezzasadnie obniży przysługujące Ci odszkodowanie bądź odmówi jego wypłaty.

Doświadczony zespół ANZEN dba nie tylko o Twoje bezpieczeństwo od strony prawnej, ale również o Twój komfort mentalny. Budujemy relacje w oparciu o pełne zaufanie i transparentność działań.

Sprawy naszych Klientów są naszymi sprawami.

Miałeś inną szkodę?

Sprawdź czy należy Ci się wyższe odszkodowanie!

Zostałem ranny w wypadku

Byłeś uczestnikiem wypadku komunikacyjnego? Ucierpiałeś w wyniku wypadku przy pracy? A może zdarzył Ci się inny wypadek, w wyniku którego doznałeś uszczerbku na zdrowiu? Masz prawo dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdę. Pomożemy Ci je uzyskać.

Dowiedz się więcej

Mój bliski ucierpiał w wypadku

Twój bliski stracił życie, jest w stanie wegetatywnym lub doznał poważnych, trwałych obrażeń na skutek wypadku komunikacyjnego lub wypadku przy pracy? Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie za krzywdę.

Dowiedz się więcej

Błąd medyczny

Błędna diagnoza, odmowa świadczenia medycznego, niewłaściwe opieka medyczna, podanie niewłaściwego leku… Jeśli Ty lub Twój bliski doznaliście uszczerbku na zdrowiu w wyniku takiego lub innego błędu medycznego, pomożemy Ci uzyskać odpowiednie odszkodowanie.

Dowiedz się więcej

Mam szkodę rzeczową

Miałeś wypadek lub kolizję z winy innego kierowcy i Twój samochód uległ uszkodzeniu? Sąsiad zalał Twoje mieszkanie? Twój dom ucierpiał podczas wichury? Pomożemy Ci uzyskać odpowiadające szkodzie odszkodowanie.

Dowiedz się więcej

Kontakt

Jesteśmy do Waszej dyspozycji

Podaj numer -

Oddzwonimy

+48 515 826 866

INFOLINIA: pon.-pt. 8:00-18:00, sob. 8:00-16:00

Wypadek śmiertelny

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych przez ANZEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni do celów korespondencyjnych i udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania.

oraz