loader image

Na czym polega windykacja należności?

Odzyskiwanie należności stanowi problem dla wielu przedsiębiorców. Dłużnicy nie odbierają telefonów, unikają kontaktu ze swoimi kontrahentami. Często wprowadzają ich w błąd twierdząc, że zapomnieli o zapłacie lub że należności zostaną uregulowane w krótkim czasie.

Taka sytuacja powinna dać impuls do rozpoczęcia procesu windykacji należności. Wierzyciel – uprawniony do uzyskania zapłaty od dłużnika – ma prawo podjąć czynności prawne i procesowe, których celem jest zmotywowanie dłużnika do zapłacenia zobowiązań, które zaciągnął.

 

Z jaką windykacją możemy mieć do czynienia?

Podstawowe rodzaje windykacji to:

  • windykacja miękka – zbiór działań/czynności, które są najłagodniejszą formą windykacji długów i skupiają się wokół pisemnych upomnień, wezwań, SMS-ów czy też telefonów z przypomnieniem o konieczności uregulowania należności
  • windykacja twarda – uruchamiana jest w sytuacji, gdy windykacja miękka nie przynosi zamierzonych efektów, a jej celem jest uzyskanie tytułu wykonawczego, który posłuży do prowadzenia działań egzekucyjnych przez właściwe organy (komornika).

 

Proces windykacyjny

Aby w pełni wykorzystać możliwości procesu windykacyjnego, warto przed jego rozpoczęciem poznać podstawowe pojęcia i związane z nim kroki.

Pierwszym etapem dochodzenia należności jest postępowanie polubowne (ugodowe). Jest to etap, którego nie można pominąć, ponieważ na etapie sądowym ustawodawca będzie wymagał wykazania, iż podjęliśmy próbę polubownego rozwiązania konfliktu z dłużnikiem. Na tym etapie można wysyłać wezwania do zapłaty lub nawet stworzyć nowy harmonogram spłaty – jeśli tylko dłużnik podejmie kontakt oraz wyrazi wolę współpracy i, co za tym idzie, spłaty zaległych zobowiązań.

Windykacja polubowna jest najkorzystniejszym rozwiązaniem dla obu stron, ponieważ:

  • pozwala uniknąć długotrwałych i nierzadko kosztownych procesów sądowych
  • umożliwia dłużnikowi stopniowe wyjście z zadłużenia, przy jednoczesnym odzyskaniu zaległości przez wierzyciela
  • nie naraża tak wierzyciela, jak i dłużnika na niepotrzebne koszty postępowania windykacyjnego oraz sądowego, co powinno być priorytetem dla każdej ze stron – na takim rozwiązaniu w szczególności powinno zależeć dłużnikowi, który unika mnożenia należności podlegających zapłacie
  • pozwoli dłużnikowi uniknąć wpisu do Krajowego Rejestru Dłużników, co może stanowić przeszkodę w uzyskaniu kredytów.

Kolejnym etapem działania jest zainicjowanie postępowania sądowego. W sytuacji, w której dłużnik odmawia zapłaty czy też polubownego zakończenia sprawy, nie pozostaje nic innego, jak skierować sprawę na drogę sądową. Brak kontaktu po stronie dłużnika, czy też nierzetelne deklaracje spłaty zaległości, działają na jego niekorzyść.

Po zakończonym postępowaniu sądowym musimy uzyskać klauzulę wykonalności, która umożliwi rozpoczęcie egzekucji należności przed komornikiem sądowym. Jest to etap formalny, niezbędny do podjęcia dalszych, skutecznych kroków.

Ostatnim  etapem windykacji należności jest postępowanie egzekucyjne.  Rozpoczyna się w momencie, gdy do komornika wpływa wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, a co za tym idzie, o przymusowe ściągnięcie zaległych należności od dłużnika.

 

Windykować samodzielnie czy skorzystać z pomocy profesjonalisty?

Jeśli pomimo Twoich starań dłużnik wciąż ignoruje monity i nie podejmuje próby kontaktu, możesz skorzystać z usług firmy windykacyjnej, która profesjonalnie i sprawnie przeprowadzi proces windykacyjny Twoich należności. Cedując na nią prowadzenie negocjacji z dłużnikami czy też dochodzenie należności przed sądem, zyskujesz czas na prowadzenie i rozwój swojej działalności.

Zobacz także

Kontakt

Jesteśmy do Waszej dyspozycji

Podaj numer -

Oddzwonimy

+48 515 826 866

INFOLINIA: pon.-pt. 8:00-18:00, sob. 8:00-16:00

Na czym polega windykacja należności?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych przez ANZEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni do celów korespondencyjnych i udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania.

oraz