loader image

Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby

Utrata bliskiej osoby w wypadku jest dla każdego traumatycznym przeżyciem. To trudny czas, w którym zachodzi wiele zmian. Choć często w tym okresie „nie mamy do tego głowy”, warto skorzystać z przysługujących nam praw i wnioskować o odszkodowanie lub zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby. Uzyskane pieniądze pomogą poradzić sobie bytowo w okresie żałoby i chociaż częściowo przyczynią się do pomniejszenia strat finansowych, ponoszonych w tym czasie przez pogrążonych w żałobie bliskich.

W sytuacji, w której osoba bliska straciła życie w wypadku, można wystąpić do ubezpieczyciela lub sprawcy zdarzenia o:

 • zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby, za zerwanie więzi uczuciowych i emocjonalnych
 • zwrot kosztów pogrzebu
 • rentę obligatoryjną
 • rentę fakultatywną.

Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby, za zerwanie więzi uczuciowych i emocjonalnych

Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby to jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacane przez zakład ubezpieczeniowy tytułem wyrównania szkody niemajątkowej (straty emocjonalnej), powstałej u poszkodowanego w wyniku określonego zdarzenia lub wypadku.

Zdarzeniem doprowadzającym do śmierci, na podstawie którego osobom bliskim przysługuje zadośćuczynienie, jest nie tylko wypadek komunikacyjny, ale także wypadek przy pracy czy też błąd medyczny.

Zadośćuczynienie nie jest tożsame z odszkodowaniem, które ma za zadanie rekompensować straty materialne czy finansowe i również przysługuje po utracie osoby bliskiej.

Zwrot kosztów pogrzebu

Osoba, która utraciła bliskiego, może dochodzić rekompensaty i zwrotu kosztów pogrzebu. Koszty te obejmują wszystkie wydatki związane zwyczajowo z pogrzebem, czyli:

 • koszty uroczystości pogrzebowej
 • zakup trumny
 • zakup wieńców
 • zapłatę za nekrologi
 • wykup miejsca na cmentarzu
 • wydatek na msze żałobne
 • koszty kremacji
 • koszty wystawienia nagrobka (grobowca)

Warto wspomnieć, że zwrot kosztów pogrzebu należy się nie tylko rodzinie, ale każdej osobie i instytucji, która udokumentuje ich poniesienie.

Renta obligatoryjna (obowiązkowa)

Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody, a tym samym od zakładu ubezpieczeń – w przypadku posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez sprawcę – renty obligatoryjnej, obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego, przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego.

Renta fakultatywna (dobrowolna)

Inne osoby bliskie są uprawnione do renty po zmarłym, jeżeli zmarły dostarczał im dobrowolnie i stale środki na utrzymanie, a wymagają tego zasady współżycia społecznego (np. zmarła babcia dobrowolnie wspomagała finansowo wnuka).

 

Zasady dochodzenia odszkodowania

Dochodzić odszkodowania, po utracie osoby bliskiej, mogą nie tylko osoby spokrewnione czy spowinowacone, ale także konkubenci lub dalsza rodzina.

Odszkodowanie może zatem zostać przyznane zarówno małżonce lub małżonkowi, rodzicom, dzieciom (biologicznym, adoptowanym i przyjętym na wychowanie), rodzeństwu, a nawet babci i dziadkowi, synowej i zięciowi oraz teściom, jak i osobom, które do chwili śmierci pozostawały w nieformalnym związku partnerskim ze zmarłym. Ważne jest, by wykazać siłę łączącego te osoby związku, a także korzystanie z pomocy ekonomicznej świadczonej przez zmarłego.

 

Jak uzyskać odszkodowania po śmierci bliskiej osoby

Uzyskanie odszkodowania po śmierci osoby bliskiej może być skomplikowane i czasochłonne. Warto zwrócić się po pomoc do doświadczonej kancelarii odszkodowawczej.

W celu otrzymania odszkodowania za śmierć bliskiej osoby należy między innymi:

 • oszacować wielkość strat materialnych i niematerialnych poniesionych w wyniku śmierci
 • ustalić sprawcę zdarzenia i podmiot odpowiedzialny, tj. firmę ubezpieczeniową, do której należy zgłosić zaistniałe zdarzenie i oszacowane roszczenie
 • zgromadzić kompletny materiał dowodowy w sprawie
 • negocjować wysokość odszkodowania z zakładem ubezpieczeniowym lub złożyć w sądzie pozew, by uzyskać uzasadnione i wyższe odszkodowanie oraz zadośćuczynienie.

Każdy uprawniony ma możliwość samodzielnego dochodzenia opisanych roszczeń, niemniej jednak w tak trudnym czasie, jakim jest okres żałoby, pomoc profesjonalisty może okazać się nieoceniona. Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia nie musi być samodzielnie toczonym przez poszkodowanego bojem z firmą ubezpieczeniową. Wsparcie kancelarii odszkodowawczej daje gwarancję dochodzenia roszczeń w najszerszym możliwym zakresie, bez konieczności samodzielnej analizy skomplikowanych procedur i podstaw prawnych.

Skontaktuj się z nami. Wspólnie odnajdziemy drogę powrotną do spokoju.

Zobacz także

Kontakt

Jesteśmy do Waszej dyspozycji

Podaj numer -

Oddzwonimy

+48 515 826 866

INFOLINIA: pon.-pt. 8:00-18:00, sob. 8:00-16:00

Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych przez ANZEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni do celów korespondencyjnych i udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania.

oraz