loader image

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu to świadczenie, którego poszkodowany może domagać się za uszkodzenia ciała (np. złamania kości, skręcenia stawów, naderwania lub zerwania ścięgien, wszelkiego rodzaju rany, poparzenia itp.). Warto pamiętać, że za niewidoczne szkody, skutkujące rozstrojem zdrowia (np. choroby i zaburzenia psychiczne) poszkodowany również może ubiegać się o odszkodowanie.

Poszkodowany może domagać się zatem zwrotu pieniędzy za:

  • poniesione koszty leczenia
  • zakupione leki, sprzęt ortopedyczny
  • dojazdy do lekarzy i placówek medycznych
  • stracone wynagrodzenie w związku z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim
  • wydatki poniesione w związku z koniecznością przekwalifikowania się, celem kontynuowania aktywności zawodowej
  • dostosowania domu, mieszkania do potrzeb poszkodowanego powstałych na skutek inwalidztwa

 

Czym jest uszczerbek na zdrowiu i dlaczego różni się od rozstroju zdrowia?

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu ma służyć naprawieniu tzw. szkody na osobie, którą poszkodowany poniósł w wyniku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. W orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych mianem uszkodzenia ciała określa się takie przypadki naruszenia integralności fizycznej człowieka, które polegają na zniszczeniu (zerwaniu ciągłości) jego tkanek lub organów. Uszkodzenia ciała często pociągają za sobą rozstrój zdrowia, który może jednak powstać także z innych przyczyn. Polega on na wywołaniu dysfunkcji organizmu przez doprowadzenie do zakłócenia funkcjonowania jego poszczególnych układów i systemów (np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 2010 roku, sygn. akt I PK 95/10).

 

Przesłanki ubiegania się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Skuteczne ubieganie się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu na podstawie Kodeksu cywilnego uwarunkowane jest istnieniem przesłanek odpowiedzialności cywilnej. Dochodzenie przez poszkodowanego roszczeń zależy od przypisania odpowiedzialności za zdarzenie szkodzące i wynikające w nich uszkodzenia ciała określonej osobie.

 

Wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu

Zgodnie z art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu. Warto podkreślić, że zwrot „wszelkie koszty” jest pojęciem niedookreślonym. Taki zapis – na podstawie odpowiednich dowodów i podniesionej argumentacji – pozwala na uzyskanie w sądzie orzeczenia zasądzającego kwotę odszkodowania odzwierciedlającą wszystkie poniesione wydatki, o ile były one celowe i konieczne.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 7 października 1971 r., sygn. akt II CR 427/71, w skład kosztów wynikłych z powodu uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, o których mówi art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego, wchodzą także wydatki związane z odwiedzinami chorego w szpitalu przez osoby bliskie. Odwiedziny te oceniane są jako niezbędne zarówno dla poprawy samopoczucia chorego i przyspieszenia leczenia, jak i dla kontaktu rodziny z lekarzami w celu uzyskania informacji i wskazówek dotyczących zdrowia chorego i jego potrzeb. Ma to szczególne znaczenie, gdy poszkodowanym jest dziecko i gdy chodzi o wizyty jego rodziców.

 

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu ma na celu rekompensatę poniesionych szkód majątkowych. Zgłoszenie roszczenia we właściwym czasie oraz odpowiednie udokumentowanie oraz uargumentowanie poniesionej szkody zwiększa szanse na uzyskanie wyższego odszkodowania. W praktyce, to sądy zasądzają większe sumy odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu niż organy rentowe, komisje lekarskie czy firmy ubezpieczeniowe. Pozwala to poszkodowanemu na odzyskanie równowartości wszystkich, rzeczywiście poniesionych kosztów związanych z doznanym uszczerbkiem na zdrowiu.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu jest świadczeniem, które w pełni Ci przysługuje. Nie pozostawiaj sprawy samej sobie.

Skontaktuj się z nami i wspólnie odnajdźmy drogę powrotną do poczucia spokoju.

Zobacz także

Kontakt

Jesteśmy do Waszej dyspozycji

Podaj numer -

Oddzwonimy

+48 515 826 866

INFOLINIA: pon.-pt. 8:00-18:00, sob. 8:00-16:00

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych przez ANZEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni do celów korespondencyjnych i udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania.

oraz