loader image

Upadłość konsumencka – czym jest i jak ją zgłosić

Choć wizja ogłoszenia upadłości konsumenckiej dla większości łączy się z widmem bankructwa i kontroli nad własnym majątkiem, to niekiedy jest to jedyne rozwiązanie na odzyskanie stabilności finansowej i rozpoczęcie nowego etapu w życiu – bez zadłużeń i ponaglających wierzycieli.

Czym jest upadłość konsumencka?

W kryzysowych sytuacjach ostatnią deską ratunku jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dzięki postępowaniu sądowemu osoby fizyczne, które nie prowadziły działalności gospodarczej, mogą uwolnić się od ciążącego widma windykacji. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej co prawda nie uwalnia w pełni od nagromadzonych zobowiązań, ale pozwala rozłożyć je według określonego planu spłaty. Jest to szansa na odzyskanie spokoju zarówno dla dłużnika, a także pieniędzy przez wierzyciela.

Podczas oddłużania sąd określa:

  • jaki majątek posiada wierzyciel
  • jakie są jego możliwości zarobkowe
  • koszty utrzymania – jego oraz rodziny, jeżeli ma ją na utrzymaniu

Celem prowadzonego przed sądem procesu upadłości konsumenckiej jest ustalenie planu spłaty – komu oraz w jakich terminach należy spłacać kolejne części długu. Jednak co najważniejsze, dłużnik w większości przypadków liczyć może na znaczne zmniejszenie nagromadzonych wierzytelności, a także nie pozostaje on bez środków do życia. Prawo upadłościowe pozwala zachować określony w przepisach majątek ruchomy niezbędny w życiu codziennym. Ochronie podlega również część dochodów uzyskiwanych po ogłoszeniu upadłości (np. pensja, renta czy emerytura).

Słownik upadłości konsumenckiej

Ile trwa postępowanie o upadłość konsumencką?

W zależności od posiadanego majątku oraz sytuacji w jakiej osoba znajdowała się przed rozpoczęciem postępowania, cały proces trwać może od kilku miesięcy do nawet dwóch lat. Aby mógł on przebiec w jak najszybszy i najprostszy dla wszystkich sposób możemy wyróżnić dwa typy postępowań.

Postępowanie uproszczone

Od 2020 roku istnieje szansa na skrócenie czasu potrzebnego na zbadanie sprawy oraz wydanie wyroku. Podczas tzw. konsumenckiego uproszczonego postępowania upadłościowego rola sądu zostaje ograniczona do samego ogłoszenia upadłości, ustalenia planu spłaty oraz rozpatrywania ewentualnych skarg na czynności lub zaniechania syndyka. Cały proces nie powinien zająć dłużej niż 6-8 miesięcy.

Postępowanie zwykłe

Jeżeli sytuacja majątkowa jest bardziej złożona (np. dłużnik prowadził wcześniej działalność gospodarczą, ma znaczny majątek lub wielu wierzycieli) sprawa prowadzona będzie w trybie zwykłym. Udział sądu w procesie stanie się większy, a całą sprawą kierować będzie sędzia – komisarz. Postępowania tego typu trwają zazwyczaj od roku do dwóch lat, jednak, jeżeli na majątek składają się aktywa o małej płynności, to postępowanie upadłościowe może wydłużyć się nawet do 10 lat.

Jak zgłosić upadłość konsumencką?

Pierwszym krokiem do oddłużenia oraz odzyskania finansowej stabilności jest złożenie we właściwym sądzie uzupełnionego wniosku. Każda z osób może zrobić to własnoręcznie lub zlecić cały proces specjalistom. Ważne jest jednak, by zachował on określoną formę prawną.

Wzór niezbędnego formularza znaleźć można pod poniższym linkiem.

Złożone podanie musi zawierać dodatkowo potwierdzenie wniesienia opłaty podstawowej, która aktualnie wynosi 30 zł. Należy jednak pamiętać, że po skończonym postępowaniu dłużnik zobowiązany będzie do pokrycia jego kosztów – jeżeli nie posiada on wystarczających środków, zobowiązanie spłacane być może w ratach, w ramach planu spłaty.

Wykres ogłoszonych upadłości konsumenckich

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – i co dalej?

Pozytywne rozpatrzenie przez sąd wniosku uruchamia kolejne etapy walki z zadłużeniem. Majątek, który uda się spieniężyć syndykowi trafia na spłatę długów. Ustalany jest również plan spłaty, który zaspokoi roszczenia wierzycieli. Pozostała część zobowiązań zostaje umorzona. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie długi mogą być anulowane. W przypadku alimentów, grzywny czy zadłużenia z tytułu rent i odszkodowań, konieczne jest regularne uiszczanie następnych opłat.

 

Konsekwencje upadłości konsumenckiej

Choć ogłoszenie upadłości pozwala na uwolnienie się od ciążących zobowiązań, należy pamiętać, że niesie ze sobą szereg, często długofalowych, konsekwencji. Należą do nich m.in.:

  • likwidacja majątku
  • zmniejszenie dochodów
  • upublicznienie sytuacji majątkowej
  • ograniczony dostęp do konta osobistego
  • brak szans na uzyskanie kredytu

Niekiedy zdecydowanie się na tego rodzaju działanie to niezbędny krok, by odzyskać płynność i spokój finansowy. Trzeba jednak pamiętać, że każdy przypadek to indywidualna historia. Dlatego przed złożeniem wniosku warto zasięgnąć porady specjalisty. W niektórych przypadkach możliwa jest konsolidacja zadłużeń lub rozłożenie ich na raty poprzez bezpośrednią ugodę z wierzycielem.

Warto działać! Jeżeli powyższa sytuacja dotyczy Ciebie skontaktuj się z nami, pomożemy!

Zobacz także

Kontakt

Jesteśmy do Waszej dyspozycji

Podaj numer -

Oddzwonimy

+48 515 826 866

INFOLINIA: pon.-pt. 8:00-18:00, sob. 8:00-16:00

Upadłość konsumencka – czym jest i jak ją zgłosić

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych przez ANZEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni do celów korespondencyjnych i udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania.

oraz