strona w przygotowaniu

+48 515 826 866

biuro@anzensa.pl

odszkodowania@anzensa.pl

windykacja@anzensa.pl

ul. Świętojańska 47/4, Gdynia

ANZEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przy ul. Świętojańska 47/4, 81-391 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000757676, NIP: 5862338828, o kapitale zakładowym 190.050,00 PLN, który został opłacony w całości.